HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY NIKKISO VIỆT NAM II

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Thời gian hoàn thành: tháng 7/2018
Chất lượng nước đầu ra: Tiêu chuẩn TLIP II
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản

     

Hình 1. Nhà máy Nikkiso Việt Nam II    

Hình 2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nikkiso Việt Nam II