Xử lý khí thải

Hệ thống xử lý khí thải gồm 5 cụm với công suất: 
4 cụm mỗi cụm 12.000m3/h
1 cụm 63.000m3/h
Sử dụng buồng lắng bụi, tháp hấp thụ và UV quang phân kết hợp hấp phụ than hoạt tính.
Hình 1: Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình đùn ép nhựa trên thiết kế và thực tế.

Hình 2. Huy động 30 công nhân và 6 xe nâng chạy tiến độ lắp pipe rack cho chiller, air compressor, exhaust và cable tray.