HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY HANACANS

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hanacans
Địa chỉ: Khu công nghiệp Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Thời gian hoàn thành: 12/2017
Chất lượng nước đầu ra: Tiêu chuẩn KCN Điện Ngọc
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản


     

Hình 1. Nhà máy Hanacans, Quảng Nam      

Hình 2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy Hanacans, Quảng Nam