HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY IN TRẦN PHÚ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần In Trần Phú
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Thời gian hoàn thành: 11/2017
Chất lượng nước đầu ra: Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản
   
     

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy In Trần Phú (Công nghệ MBR)