HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY INOAC

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Inoac Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bá Thiện II, Vĩnh Phúc
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Thời gian hoàn thành: 10/2017
Chất lượng nước đầu ra: KCN Bá Thiện II/ Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản     

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Inoac