HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY TOMOE VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tomoe Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tình Đồng Nai
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Thời gian hoàn thành: 2018
Chất lượng nước đầu ra: Tiêu chuẩn KCN Long Đức/ Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.

     

Hình 1. Nhà máy Tomoe Việt Nam

   

 

Hình 2. Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Tomoe Việt Nam