Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy FT Pharma


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY FT PHARMA
CÔNG SUẤT 6M3/ NGÀY ĐÊM

 

Địa chỉ: Long An.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 3/2023

Chất lượng nước đầu ra:  Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.