Hệ trung hòa pH nhà máy B-Braun


HỆ THỐNG TRUNG HÒA PH TẠI NHÀ MÁY B-BRAUN

CÔNG SUẤT: 2M3/HR
 

Địa chỉ: Thanh Oai - Hà Nội.
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp thiết bị và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 4/2023

Chất lượng nước đầu ra:  6 < pH < 8
Công nghệ xử lý: Hóa lý.