Gia công bể FPR theo yêu cầu: bồn tự hoại nhà máy B-Braun


BỂ PHỐT FRP CÓ GIA CÔNG THEO YÊU CẦU

 

Địa chỉ: Hà Nội.
Gói hợp đồng: Gia công vỏ bể FRP.
Thời gian thực hiện: 4/2022

Gia công theo yêu cầu của khách hàng. Để đảm bảo kết cấu chịu tải của sản phẩm, Fudeso khuyến cáo không nên thiết kế như hình ảnh.