Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nitigura

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY NITIGURA
NHẬP KHẨU BỘ CE-18 TRỰC TIẾP TỪ FUJICLEAN - NHẬT BẢN

 

Địa chỉ: Hưng Yên.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 11/2023

Chất lượng nước đầu ra:  Phố Nối A, Hưng Yên
Công nghệ xử lý: MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.