Hệ thống xử lý nước thải Trung tâm chăm sóc mắt Nhật Bản Rohto

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRUNG TÂM CHĂM SÓC MẮT NHẬT BẢN ROHTO
CÔNG SUẤT 3M3/ NGÀY ĐÊM


ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU SỐ 05

Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và bán thiết bị thương mại.
Thời gian hoàn thành: 05/2024

Chất lượng nước đầu ra:  Đạt tiêu chuẩn xả thải quốc gia Myanmar
Model: FS-S-15P
Số lượng: 1 bộ 
3m3 (FS-S-15P)
Đóng gói: Container 40ft
Thời gian sản xuất: 1 tháng

Thời gian vận chuyển: 20 ngày.